مقدمه

راهنمایی امنیت در محیط واقعی

Featured image

مقدمه

برای شروع ابتدا یک سری از منابعی که برای یادگیری هنر مهندسی اجتماعی نیاز است را معرفی می کنیم.

مهندسی اجتماعی ترکیب چند توانایی مثل تشخیص رفتار و روانشناسی و داستان های مشابه هکر های مطرح است.

کوین میتنیک در کتاب The Art of Invisibility نمونه و کیس های بسیار جالبی را معرفی می کند همچنین در کتاب The Art of Human Hacking و روش های جمع آوری اطلاعات معرفی شده است.

همچنین در کتاب The art of psychological warfare با هنر روانشناسی افراد آشنا می شویم.

در کتاب Emotions revealed با رفتار شناسی افراد بر اساس میمیک های صورت آشنا می شویم.

لطفا اگر مایل به همکاری در ساخت این کتابچه بودید به من اطلاع دهید.

[email protected]