مهندسی اجتماعی

روش های جمع آوری اطلاعات از افراد مختلف و استفاده ابزاری از آن هارا در اینجا دنبال کنید

Featured image

این کتابچه برای یادگیری روش های جمع آوری اطلاعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم از افراد و سیستم ها است.

برای شروع به مقدمه بروید.